Strona główna

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na I Konferencję Naukową „Rola zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju regionalnego” organizowaną przez Społeczną Akademię Nauk w Łodzi oraz Urząd Miasta Radomska   w dniu 5 czerwca 2014 r.
Naszym zamiarem jest umożliwienie Państwu debaty związanej z zarządzaniem oraz realizacją projektów i procesów w różnych branżach działalności gospodarczej i samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój lokalny oraz regionalny.

Cele konferencji:

  • podkreślenie roli zarządzania projektami i procesami we wspieraniu rozwoju regionalnego
  • integracja środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się realizacją programów, projektów w organizacjach
  • wymiana wiedzy i doświadczeń, które będą sprzyjać  generowaniu pomysłów i podejmowaniu wspólnych inicjatyw na  realizację programów i projektów.

Wyrażamy nadzieję, iż konferencja spotka się z Państwa przychylnym zainteresowaniem.