• przedstawiciele nauki i praktyki zajmujący się zarządzaniem, w szczególności zarządzaniem projektami i procesami
  • przedstawiciele świata biznesu zajmujący się lub planujący zająć się wdrażaniem zarządzania projektami i/lub procesami w organizacjach
  • przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego dla których wdrażanie zarządzania projektami i procesami stanowi źródło budowania lokalnej lub regionalnej konkurencyjności
  • oraz wszyscy ci, który nie obca jest tematyka zarządzania projektami i procesami