Komitet naukowy

  • prof. dr hab. Łukasz Sułkowski - przewodniczący
  • prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz
  • prof. dr hab. M. Bednarek
  • prof. dr hab. Bogdan Piasecki
  • prof. dr hab. Roman Patora
  • prof. dr hab. Anna Rogut
  • prof. dr hab. Cz. Sikorski
  • dr Łukasz Prysiński
  • dr Ewa Stroińska – sekretarz naukowy