Komitet organizacyjny

  • Przewodniczący: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
  • Sekretarz: dr Jadwiga Kaczmarska-Krawczak
  • Kierownik  organizacyjny: mgr Mirosław Olszewski
  • Członek komitetu: mgr Anna Jadachowska
  • Członek komitetu: mgr Damian Noremeber