Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł i obejmuje uczestnictwo z referatem wraz z publikacją, luch


Nr konta:
ING BŚ 04 1050 1461 1000 0023 0860 1794


W tytule: "zarządzanie procesami" + imię i nazwisko uczestnika
Społeczna Akademia Nauk ul. Sienkiewicza 9, 90-113 Łódź
Termin opłaty za udział do 15.05.2014