Zarządzanie projektami i procesami – od teorii do praktyki

  • Trendy w zarządzaniu projektami i procesami
  • Miary efektywności wdrażania i realizacji projektów i procesów
  • Rola wiedzy w zarządzaniu projektami i procesami

Czynniki i bariery rozwoju regionalnego

ü  Innowacja warunkiem wspierania rozwoju regionalnego – dobre praktyki

ü  Innowacyjne projekty badawcze

ü  Lokalna przedsiębiorczość a rozwój regionalny

  • Współpraca samorządów lokalnych z wybranymi podmiotami w ramach realizacji procesów i projektów rozwojowych
  • Budowa partnerstwa w ramach zintegrowanych projektów rozwojowych
  • Rola kapitału ludzkiego i społecznego w stymulowaniu rozwoju

Programy i projekty współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej