Materiały konferencyjne

Pozytywnie zrecenzowane teksty zostaną opublikowane w kwartalniku Społecznej Akademii Nauk „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, liczba punktów za artykuł – 8

Wymogi edytorskie wg zasad Wydawnictwa SAN w Łodzi, objętość tekstu 12 stron.

 

Więcej informacji na: http://piz.san.edu.pl/

 

 Zasady publikowania: [Plik do pobrania]

Oświadczenie dotyczące praw autorskich: [Plik do pobrania]

Oświadczenie "ghostwriting": [Plik do pobrania