Terminarz

  • Zgłoszenie uczestnictwa wraz z tytułem referatu i abstraktem  - 15.05.2014 r.
  • Opłata za udział w konferencji – 15.05.2014 r.
  • Przesłanie tekstów referatów - 30.07.2014 r.
  • Wykonanie recenzji tekstów i przesłanie autorom – 30.09.2014 r.
  • Dostarczenie referatów (po uwagach recenzentów) – 15.10.2014 r.
  • Przesłanie programu konferencji - 31.05.2014 r.